Høy arkitektonisk kvalitet

Holmegenes er et prosjekt i regi av Smedvig Eiendom. Byggherrens krav til kvalitet og interesse for området bidrar til et unikt boligprosjekt i hjertet av Eiganes. Smedvig-familien eier selv en eiendom som grenser til Holmegenes. Som nærmeste nabo ligger det også en egeninteresse i å bevare kvalitetene i nabolaget, i tillegg til respekten for de byggede og historiske omgivelsene.

Holmegenes består av til sammen 45 leiligheter fordelt på 14 bygningskropper hvor to og to av husene henger sammen via et felles trapp-/heisvolum. Hvert par kalles et ”tvillinghus”. Arkitekt er Haga & Grov Sivilarkitekter MNAL AS. Totalentreprenør er Kruse Smith AS. De første leilighetene ble overlevert til sine beboere i 2015, og nå er det kun de siste leilighetene som er for salg. Ta kontakt med Krogsveen for å avtale privat visning.

Byggherre: Smedvig Eiendom

Holmegenes
Holmegenes

Nominert til Statens byggeskikkpris 2016

Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Som et av sju prosjekter i Norge ble Holmegenes i 2016 nominert til Statens byggeskikkpris. En slik nominasjon henger meget høyt og er en god bekreftelse på Holmegenes sine mange spennende kvaliteter.

Dansk, kullbrent tegl
Fasadene har forblending med lys tegl fra Petersen Tegl i Danmark, spesielt utvalgt for Holmegenes. Disse mursteinene lages ved å kaste en våt leirklump ned i en våt form og stryke av det overflødige. Deretter løftes formen av. Vannet gjør at den bløte mursteinen blir liggende. De neste dagene tørkes den og deretter brennes steinene, for videre å bli blandet og pakket. Resultatet er murstein med et enestående og flott fargespill som er blandet allerede ved ankomst til byggeplassen.

Holmegenes